Geschiedenis


Het Tekengenootschap Tsien hield zijn eerste bijeenkomst in januari 2009. Het was een initiatief van
Tjeerd Landman en Sytse Singelsma die elkaar hadden ontmoet in het open
modelatelier van het toenmalige Parnas.

De twee kwamen daar op het idee een clubje te beginnen dat voor serieuze beeldende kunstenaars een
platform zou kunnen zijn om naar levend model te werken. Tijdens hun opleiding
doen kunstenaars veel aan modeltekenen, maar in de praktijk komt daar later
zelden nog iets van terecht.

 

Gea Koevoets bleek
bereid haar atelier beschikbaar te stellen. Andere deelnemers van het eerste uur
waren Martin Sybesma en Walter Baas. Op dit moment wordt Tsien gevormd door
Dinie Boogaart, Janneke Hengst, Sjoukje Iedema, Mattie van der Veen, Wim
Dasselaar,Tjeerd Landman, Pieter Pander, Sytse Singelsma, Martin Sybesma en Rene
Tweehuysen.

 

Korte of langere tijd waren aangesloten Walter Baas, Gea Koevoets, Jan van der Kooi, Christiaan
Kuitwaard, Stijn Rietman en Liesbeth Tol.

 

Na een snelle aanwas van leden in het begin, is al snel besloten om het ledental te beperken tot
tien. Dat had deels te maken met de ruimtes waarin gewerkt wordt, maar ook met
de breed gevoelde wens van Tsien een hecht en samenhangend gezelschap te maken.
Die wens komt ook tot uiting in de naam die club zich heeft aangemeten. We zijn
een genootschap, Tsien is iets van ons samen.

 

Door de gedeelde interesse en het samen bezig zijn hebben de bijeenkomsten altijd een zeer
geanimeerd karakter. Het tekenen staat altijd voorop, maar er zijn ook altijd
discussies, er worden ervaringen uitgewisseld en er wordt commentaar geleverd op
elkaars werk. Tsien is daardoor voor de leden een belangrijke ontmoetingsplaats
geworden.

 

Om die sfeer te handhaven is Tsien voorzichtig met het toelaten van nieuwe leden, wanneer een
lid de club verlaat. Zijn opvolger moet niet alleen een kunstenaar zijn die een
bepaald niveau heeft en zijn of haar sporen heeft verdiend, maar ook passen bij
de rest van de club. De ervaring leert dat veel vergelijkbare clubjes door
onderling gekrakeel een vroegtijdig einde hebben gevonden. Tsien werkt daarom
met ballotage. Pas als er unanimiteit is over een kandidaat volgt er een
uitnodiging.


De meeste leden van Tsien werken figuratief. maar er zijn er ook die een vrijere uitdrukkingsvorm
hanteren. Het tekenen van de menselijke figuur is de ultieme oefening van de
tekenhand en de volmaakte toetsing van het vormgevoel. Kunstenaars van
uiteenlopende pluimage hebben daar bij Tsien de gelegenheid
toe.

modeltekening
model tekenen
modeltekenen
tekenen naar model
model drawing
houtskool
pastelkrijt
potlood
tien
kunstenaars
Leeuwarden
Fries
tekengenootschap
17 October
2021
13:30

Modeltekenen

21 November
2021
13:30

Modeltekenen

19 December
2021
13:30

Modeltekenen

16 Januari
2022
13:30

Modeltekenen

20 Februari
2022
13:30

Modeltekenen

20 Maart
2022
13:30

Modeltekenen

24 April
2022
13:30

Modeltekenen

15 Mei
2022
13:30

Modeltekenen

12 Juni
2022
13:30

Modeltekenen