Geschiedenis


Het Tekengenootschap Tsien hield zijn eerste bijeenkomst in januari 2009. Het was een initiatief van Tjeerd Landman en Sytse Singelsma die elkaar hadden ontmoet in het open modelatelier van het toenmalige Parnas.

De twee kwamen daar op het idee een clubje te beginnen dat voor serieuze beeldende kunstenaars een platform zou kunnen zijn om naar levend model te werken. Tijdens hun opleiding doen kunstenaars veel aan modeltekenen, maar in de praktijk komt daar later zelden nog iets van terecht.

 

Gea Koevoets bleek bereid haar atelier beschikbaar te stellen. Andere deelnemers van het eerste uur waren Martin Sybesma en Walter Baas. Op dit moment wordt Tsien gevormd door Dinie Boogaart, Mattie van der Veen, Wim Dasselaar, Carla van der Heijde, Tjeerd Landman, Pieter Pander, Sytse Singelsma, Martin Sybesma,  Rene Tweehuysen en Klaas Werumeus Buning.

 

Korte of langere tijd waren aangesloten Walter Baas, Gea Koevoets, Jan van der Kooi, Christiaan Kuitwaard, Stijn Rietman en Liesbeth Tol.

 

Na een snelle aanwas van leden in het begin, is al snel besloten om het ledental te beperken tot tien. Dat had deels te maken met de ruimtes waarin gewerkt wordt, maar ook met de breed gevoelde wens van Tsien een hecht en samenhangend gezelschap te maken. Die wens komt ook tot uiting in de naam die club zich heeft aangemeten. We zijn een genootschap, Tsien is iets van ons samen.

 

Door de gedeelde interesse en het samen bezig zijn hebben de bijeenkomsten altijd een zeer geanimeerd karakter. Het tekenen staat altijd voorop, maar er zijn ook altijd discussies, er worden ervaringen uitgewisseld en er wordt commentaar geleverd op elkaars werk. Tsien is daardoor voor de leden een belangrijke ontmoetingsplaats geworden.

 

Om die sfeer te handhaven is Tsien voorzichtig met het oelaten van nieuwe leden, wanneer een lid de club verlaat. Zijn opvolger moet niet alleen een kunstenaar zijn die een bepaald niveau heeft en zijn of haar sporen heeft verdiend, maar ook passen bij de rest van de club. De ervaring leert dat veel vergelijkbare clubjes door onderling gekrakeel een vroegtijdig einde hebben gevonden. Tsien werkt daarom met ballotage. Pas als er unanimiteit is over een kandidaat volgt er een uitnodiging.


De meeste leden van Tsien werken figuratief. maar er zijn er ook die een vrijere uitdrukkingsvorm hanteren. Het tekenen van de menselijke figuur is de ultieme oefening van de tekenhand en de volmaakte toetsing van het vormgevoel. Kunstenaars van uiteenlopende pluimage hebben daar bij Tsien de gelegenheid toe.

modeltekening
model tekenen
modeltekenen
tekenen naar model
model drawing
houtskool
pastelkrijt
potlood
tien
kunstenaars
Leeuwarden
Fries
tekengenootschap
Er zijn geen geplande items in het komende half jaar.